Till startsidan
Din kundvagn är tom.
Startsida Så beställer du Tidigare arbeten Avtalsvillkor Tipsa en vän Kontakt   Logga in     Bli kund  

Sök efter bildVILLKOR - FOTO*

BESTÄLLNING

Vid beställning/köp av bilder i bildshopen ska beställaren ange hur och i vilket sammanhang bilden/bilderna ska användas (användningsområdet). Vid övriga fotouppdrag skall fotouppdragets omfattning, bildernas användning samt övriga förutsättningar alltid anges

AVBESTÄLLNING

Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för den inställda fotograferingen samt för fotograferingen inköpta livsmedel. Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid om denna inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

BILDURVAL

Vid specialbeställda fotouppdrag gör fotografen urvalet av de bilder som godkänns och levereras.

REKLAMATION

Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

ANVÄNDNINGSRÄTT

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Användningsområdet styr bildens slutpris. Annan användning kräver tillstånd av fotografen. Bilderna får endast användas av uppdragsgivaren eller den som vid beställningen uppgetts som slutanvändare. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. Bilderna får inte överlåtas till någon annan.

UTÖKAD ANVÄNDNING

För användning utöver den som angetts vid beställning krävs fotografens tillstånd. Vid utökat användningsområde, ex. utökat antal exemplar vid tryck, användning vid offentlig visning och/eller Internetpublicering tas ersättning ut av fotografen.

BILDÅTERGIVNING

Bilder ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Förändring av bild, bearbetning eller överföring till annan teknik eller konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

NAMNANGIVELSE OCH ÄGANDERÄTT TILL BILDER

Vid användning av en bild ska fotografens namn alltid anges. Ange: Foto: Helén Sahlstrand, Härlig hälsa. Detta är ett villkor för tillstånd till publicering/visning. Såvida inget annat avtalats. Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens egendom.

LAGRING AV BILD I DIGITALT ARKIV

Vid lagring av bild är det viktigt att arkivet är skyddat mot otillbörlig åtkomst. Om en bild genom brist i detta skydd görs tillgänglig för utomstående kan skadestånd krävas av bildköparen eller arkivets ägare.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

På angivna priser tillkommer moms med 25 %. Betalning sker efter utfärdad faktura. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotograferingen beställs för annan slutkund. Anmärkningar mot fakturan skall ske inom 8 dagar för att beaktas.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M.

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild kan ersättning/skadestånd till fotografen krävas. Till detta kommer ett skadestånd motsvarande 100 % påslag.


*Villkoren följer Bildleverantörernas Förenings (BLF s) leveransvillkor.


Om cookies Priserna anges exkl. moms